Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Księgowość w Gliwicach
Księgowość w Gliwicach

Po podpisaniu umowy z naszym biurem klienci ograniczają swoje czynności księgowe do rzetelnego dokumentowania operacji gospodarczych, tzn. wystawiania dowodów sprzedaży (faktury, rachunki) oraz przyjmowania dokumentów zakupu.

Dokumenty te wystarczy zebrać razem i dostarczyć do naszego biura w uzgodnionych przedziałach czasowych, lub uzgodnić telefonicznie odbiór przez naszego kuriera.

My sporządzamy odpowiednie rejestry podatkowe (Księgi Rachunkowe, Księga Przychodów i Rozchodów, rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupów VAT, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia), na ich podstawie właściwe deklaracje, które dostarczamy do urzędów skarbowych. W przypadku potrzeby jakichkolwiek wyjaśnień reprezentujemy naszych klientów w odpowiednich urzędach. Wszyscy nasi klienci otrzymują fakturę VAT, która jest dla nich kosztem uzyskania przychodu.

Obsługa finansowo-księgowa przez biuro rachunkowe to znacznie więcej niż zapisanie odpowiednich dokumentów na konta księgowe lub do rubryk księgi przychodów i rozchodów. Te, w sumie, nie tak bardzo skomplikowane czynności, to nie więcej niż połowa Państwa obsługi przez biuro.

Co zatem składa się na pełną obsługę?
Aby prawidłowo zaksięgować dokumenty obrazujące operacje gospodarcze Państwa firmy, pracownik biura musi podjąć szereg często trudnych decyzji. Niejednokrotnie decyzje te podejmowane są kolektywnie lub po zasięgnięciu opinii prawnika – specjalisty prawa podatkowego. Biuro poprzez swoich pracowników prowadzi Państwu wszystkie inne niezbędne ewidencje jak: rejestry sprzedaży i zakupu do potrzeb podatku VAT, ewidencję i wykaz środków trwałych, ewidencję wyposażenia, karty wynagrodzeń pracowników. Prowadzi pełną obsługę kadrowo płacową. Sporządza plany kont, wszystkie wymagane prawem deklaracje i sprawozdania, które na czas dostarcza do odpowiednich urzędów. Przygotowuje dla Klientów różnorodne (w zależności od potrzeb) sprawozdania finansowe, częstokroć w języku angielskim. W pełni obsługuje ewentualne kontrole Państwa firmy, a jeśli trzeba to reprezentuje w postępowaniu podatkowym, bądź przed NSA. Zapewnia badanie sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów i aktywnie w takim badaniu uczestniczy. Udziela wreszcie Państwu wszelkich niezbędnych porad i wyjaśnień.

Często też klienci chcą od biura innych, nietypowych usług – np. wysyłka korespondencji firmy – a dobre biuro powinno zapewnić jak najszersze spektrum swoich usług.

Jednym z bardzo ważnych aspektów pracy biura rachunkowego jest umiejętność obsługi ewentualnych kontroli podatkowych lub skarbowych. Księgowa zatrudniona w firmie na etacie spotyka się z kontrolą podatkową raz na kilka lat albo i rzadziej. Księgowi biura rachunkowego obsługują od kilku do kilkunastu kontroli w roku, co powoduje, że dużo sprawniej bronią efektów swej pracy.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:
• pełna księgowość,
• książka przychodów i rozchodów,
• ryczałt,
• deklaracje CIT, PIT, VAT, INTRASTAT,
• płace, ZUS, kadry i prawo pracy.

Doradztwo i wsparcie:
• poszukiwanie źródeł finansowania,
• sporządzanie wniosków kredytowych,
• opracowania, analizy i prognozy finansowe,
• zakładanie podmiotów gospodarczych.

Opracowanie wniosków o dotacje z funduszy unijnych:
• ocena projektu pod kątem możliwości uzyskania finansowania (dopłat z funduszy unijnych),
• dobór właściwego programu pomocowego,
• sporządzanie wniosków o dotację,
• nadzór nad wykonaniem projektu inwestycyjnego.

Biuro rachunkowe Gliwice

Księgowość dla firm Gliwice

Ta strona używa plików cookie oraz innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki.
Polityka prywatności
Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ